تصاویر/ جلسه هماهنگی تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت تهران