عکس: محسن رنگین‌کمان
تصاویر/ مراسم تجلیل از خبرنگاران در اداره عقیدتی سیاسی‌ ستاد فرماندهی ارتش