عکس: علیرضا غفاری
تصاویر/ دوره رزم مقدماتی دانشجویان دانشگاه افسری آجا در مرکز آموزش جوادالائمه (ع) نزاجا